Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

przy Ministerstwie Sprawiedliwości
Stowarzyszenie "AZYL" Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy

Zapewniamy każdemu pokrzywdzonemu przestępstwem oraz jego rodzinie bezpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną.

Filie

 • Bydgoszcz
 • Chełmża
 • Włocławek

Punkty udzielania porad

 • Choceń
 • Dobrzyń nad Wisłą
 • Kowal
 • Kowalewo Pomorskie
 • Lipno
 • Radziejów       Zobacz dane adresowe

Realizowane projekty

 

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

Zobacz zadania do realizacji


 

 

Ważne strony

 

Ministerstwo Sprawiedliwości:

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 
 

Celami statutowymi Stowarzyszenia "AZYL" są:

 • Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy - schronienie przed zagrożeniem zdrowia i życia.
 • Umożliwienie maltretowanym członkom rodziny wyjście z kręgu przemocy i życia z godnością.
 • Promowanie, ochrona i polepszenie jakości życia.
 • Kształtowanie świadomości postrzegania przemocy jako doświadczenia życiowego i działania na rzecz zapewnienia poszanowania praw człowieka.
 • Zapobieganie patologiom społecznym / przemoc, alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich
 • Współpraca ze służbami instytucjami i organizacjami.  Działania statutowe