Stowarzyszenie "AZYL"

Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy

 

Zapewniamy każdemu pokrzywdzonemu przestępstwem oraz jego rodzinie bezpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną.

Cele statutowe

 

Działania statutowe

 

 

 

Prawo

Prawa i obowiązki

Celami statutowymi Stowarzyszenia "AZYL" są:

  • Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy - schronienie przed zagrożeniem zdrowia i życia.
  • Umożliwienie maltretowanym członkom rodziny wyjście z kręgu przemocy i życia z godnością.
  • Promowanie, ochrona i polepszenie jakości życia.
  • Kształtowanie świadomości postrzegania przemocy jako doświadczenia życiowego i działania na rzecz zapewnienia poszanowania praw człowieka.
  • Zapobieganie patologiom społecznym / przemoc, alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich
  • Współpraca ze służbami instytucjami i organizacjami.  Działania statutowe