Działania statutowe Stowarzyszenia AZYL

Stowarzyszenie "AZYL"
Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy

Działania statutowe

Mając świadomość ważności problemu i uznając dobro krzywdzonych za najważniejszą wartość założyliśmy stowarzyszenie, którego celami statutowymi są:

 • Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy - schronienie przed zagrożeniem zdrowia i życia.
 • Umożliwienie maltretowanym członkom rodziny wyjście z kręgu przemocy i życia z godnością.
 • Promowanie, ochrona i polepszenie jakości życia.
 • Kształtowanie świadomości postrzegania przemocy jako doświadczenia życiowego i działania na rzecz zapewnienia poszanowania praw człowieka.
 • Zapobieganie patologiom społecznym / przemoc, alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich.
 • Współpraca ze służbami instytucjami i organizacjami.

Odbudowa wartości

 • Wychodzisz z ukrycia, pracujesz według programu. Zaczynasz rozumieć że to nie Twoja wina i nie Twój wstyd.
 • Zaczynasz kontrolować swoje życie, panujesz nad nim, masz na nie wpływ.
 • Nie czujesz się już skrajnie wyczerpana, zagubiona i bezradna.
 • Nie jesteś już smutna, uśmiechasz się.
 • Zrozumiesz, że zaniedbania i przemoc jest doświadczeniem życiowym, które Ciebie wzmocni.
 • Uporządkujesz swoją sytuację życiową i prawną.
 • Zmiana jest możliwa i zależy od Ciebie.

Odczuwanie przemocy jako normalności?

 • Żyjąc w sytuacji gdzie występuje przemoc, wydaje Ci się, że nie masz wyboru.
 • Taki Twój los. (?)
 • Nie ufasz nikomu. Gdy podejmujesz ryzyko zaufania komuś okazuje się, że źle oceniłaś sytuację. Nie ufasz swoim spostrzeżeniom, uczuciom, myślom, ludziom. Nie przyciągają Cię ci, którzy wydają się naprawdę godni zaufania.
 • Żyjesz w stanie ciągłej gotowości przed spodziewanym atakiem. Jesteś nerwowa i napięta, łatwo Cię przestraszyć.
 • Miewasz nagłe ataki lęku czy paniki. Często brakuje Ci powietrza do oddychania. Boli Cię serce jesteś odrętwiała.
 • Szukasz aprobaty zrozumienia, pomocy, bo nie chcesz tak żyć.
 • Uciekasz do nikąd, byle dalej od kata! Jesteś bezradna, zagubiona?

Nawet jeśli trudno w to uwierzyć zapamiętaj!

 • przemoc psychiczna, psychiczna, fizyczna i seksualna narusza podstawowe prawa każdego człowieka;
 • nie zasługujesz na takie traktowanie;
 • masz prawo żądać szacunku i poczucia bezpieczeństwa dla siebie i waszych dzieci;
 • to właśnie Ty masz walczyć o godne i spokojne życie dla siebie i dzieci;
 • nie jesteś sama, ale decyzje wyjścia z zaklętego kręgu przemocy musisz podjąć właśnie Ty! Uczyń pierwszy krok na drodze do uwolnienia, niezależności i MOCY.
 • My postaramy się Ci pomóc wskazując drogę do światła.

Zasady pobytu w hostelu

przebywając w nim, masz prawo do bezpłatnego:

- bezpiecznego schronienia
- opieki
- uzyskania kompleksowej pomocy: prawnej, terapeutycznej, psychologicznej w rozwiązywaniu Twoich problemów
- szacunku
- godności
- poszanowania
- korzystania z programu terapeutycznego
- prywatności
- respektowania swoich praw
- korzystanie ze sprzętów i pomieszczeń ogólnego użytku

Możemy Tobie pomóc i będziesz mogła wiele zmienić w swoim życiu na lepsze.